Thông Báo - Khuyến Mãi

Ưu đãi cho khách hàng cài app DALA

Ưu đãi cho khách hàng cài app DALA - giảm giá ngay 10 % cho đơn hàng đầu tiên

DALA có mã giảm giá 10% cho ngày khai trương

DALA có mã giảm giá 10% cho ngày khai trương [ THANG10 ]

DALA khai mở dịch vụ vào ngày 10/10/2021

DALA khai mở dịch vụ vào ngày 10/10/2021, mong được khởi đầu tốt đẹp