CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

+ Trường hợp sản phẩm không đúng theo yêu cầu của khách hàng hoặc sản phẩm không đúng mẫu mã, không đảm bảo chất lượng, khách hàng có quyền đổi và trả lại sản phẩm, Dala.vn có trách nhiệm bồi thường hoặc chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đổi, trả sản phẩm.

+ Trường hợp sản phẩm đúng theo yêu cầu, khách hàng muốn đổi qua sản phẩm khác theo nhu cầu của khách hàng, thì Dala.vn sẽ tiếp nhận giải quyết trong trường hợp sản phẩm đang còn nguyên tem niêm phong của sản phẩm, hoặc sản phẩm còn nguyên kiện, sản phẩm không bị méo, vỡ so với ban đầu, mọi chi phí phát sinh của sản phẩm khách hàng phải chịu hoàn toàn.

+ Trường hợp sản phẩm đúng theo yêu cầu nhưng trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị vỡ, méo, không đúng theo hiện trạng của sản phẩm, khách hàng có quyền khiếu nại lên Dala.vn để qua đó Dala.vn sẽ có trách nhiệm làm việc với bên vận chuyển bồi thường cho khách hàng.

+ Các trường hợp phát sinh khác phát sinh khách hàng và Dala.vn tự thoả thuận để có chính sách đổi trả phù hợp.

 

 

X
X

YesNo
Ok