BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Dala.vn sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

1.1 Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký : Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, bí danh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số thẻ tín dụng…

1.2 Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ : Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. 

2. Mục đích sử dụng

2.1 Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Dala.vn

2.2 Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên Dala.vn như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ….

2.3 Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Dala.vn đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên Dala.vn

• Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại …

• Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Dala.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

• Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

• Dùng để liên lạc với thành viên khi Dala.vn điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

2.4 Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

2.5 Dùng trong các dịch vụ khác do Dala.vn cung cấp.

2.6 Dùng cho những mục đích khác của Dala.vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Dala.vn

3. Sử dụng thông tin cá nhân :

3.1 Dala.vn sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

3.2 Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

4. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân :

4.1 Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu Dala.vn không cung cấp thông tin cho người bán trên Dala.vn

4.2 Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của Dala.vn để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

 

 

X
X

YesNo
Ok